Stiskni pro hledání
Váš košík je zatím prázdný... Do košíku

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. Cena zboží

4. Způsoby platby, náklady na doručení

5. Způsob doručení

6. Dodací podmínky

7. Reklamace a záruka zboží

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

9. Ochrana osobních údajů

10. Závěrečné ustanovení


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.agro-centrum.cz, provozovaném společností  Zahradní technika Petr Trojan, Vlčnovská 758, 688 01 Uherský Brod, Ič: 46193359, Dič: CZ6012301897
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Zahradní technika Petr Trojan,  jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.agro-centrum.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.
2.  K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
7. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
8. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

3. Cena zboží

Prodávající je plátcem DPH. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH a recyklačního poplatku.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu
zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zobrazení zboží
Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

4. Způsoby platby

       Placení na dobírku
Platbu provádí kupující při převzetí zboží od dopravce.

       Bezhotovostní převod
Prodávající sdělí kupujícímu, že je jím objednané zboží již připraveno k odeslání. Kupující provede neprodleně platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání sjednané ceny na účet odešle prodávající kupujícímu zboží na jím udanou adresu nebo mu zboží předá jiným způsobem.

       Platba v hotovosti
Provádí se při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího. Cena neobsahuje dopravní náklady.

       Platba platební kartou
Platební kartou je možné platit na prodejně při osobním převzetí, nebo při převzetí balíku službou ppl.


5. Způsob doručení

      Délka dodací lhůty je závislá na druhu objednaného zboží, většinou se pohybuje v rozmezí 1 – 5 pracovních dnů. Pokud dodací lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního zboží na trhu, má kupující právo zrušit svoji objednávku.
      Zásilku doručujeme prostřednictvím firmy PPL, Toptrans, příp. pošty,  nebo je možný osobní odběr na provozovně prodávajícího.
Spotřebitel je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od dopravce a zjistit, zda nebylo poškozeno při dopravě. Prohlédnout musí jak obal, tak samotné zboží. Více na www.PPL.cz . Pokud bude obal nebo zboží poškozeno, uvede své výhrady do přepravního listu. Řidič musí počkat, dokud spotřebitel zboží neprohlédne a nepřevezme. Poté bez zbytečného odkladu je spotřebitel povinen reklamovat zjištěné vady a poškození u prodávajícího. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.
Spotřebitel má právo nepřevzít zboží, které má poškozený vnější obal zásilky a také v případě, je-li mu dodáno zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
Pro tento způsob dodávky platí přepravní podmínky firmy PPL. Více na www.PPL.cz

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu stvrzuje kupující vnější nepoškozenost zásilky. Vnější nepoškozenost při převzetí je předpokladem nepoškození zboží při dopravě.

Cena přepravy při nákupu zboží v ceně do 5000,- je 130,- nad 5000,- Kč je doprava zdarma. Tato podmínka neplatí v případě zboží vážícího více než 50 kg, v tom případě bude přeprava řešena individuálně. Při nákupu zboží v ceně nad 50 000, - Kč bude dohodnut individuální postup.
Cena přepravy na Slovensko je řešena individuálně.

6. Dodací podmínky
Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 14:00, Vám doručíme zpravidla do druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a  v den objednání již odchází k zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

7. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční lhůta 24 měsíců se vztahuje na zboží používané pro soukromé účely. Na zboží používané pro komerční použití může být stanovena jiná záruční doba.  Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním. V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu (nejpozději 14.den). V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:

Zahradní technika Petr Trojan
Vlčnovská 758
688 01 Uherský Brod


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
 

Odběr novinek
stiskni pro odběr novinek

Telefon: +420 608 179 000

E-mail: obchod@agro-centrum.cz

 
AGRO CENTRUM

(c) 2013 cz-zahrada.cz
Webdesign & SEO by TAOX

Navigace:
Trojan Petr - agro-centrum.cz - ekatalog.czZahradní technika - ekatalog.cz